Gyülekezeti csoportok

Bárka Nyugdíjasklub

Bizony múlik az idő felettünk, ha akarjuk, ha nem. Egyszer csak azt vesszük észre, hosszabb a múlt, mint a jövő. Amikor erre rádöbbenünk, sokan pánikba esünk. Mi lesz most? Mi lesz ezután?
Nem kell így lennie! Nem kell hagynunk, hogy az idő elmúljék, elfogyjon, csak "úgy" a kezünk közül. Töltsük meg tartalommal, értékekkel. Legyen ez "telő" idő!
Ezt a célt tűztük ki magunk elé, amikor megalakítottuk a gyülekezetünk nyugdíjasklubját. Felfedezni az idősödő ember értékét, lehetőségeit. Megtanulni egymásra és Másra odafigyelni, meghallgatni, elfogadni a másikat. Elfogadni, és ha kell, kérni a segítséget.
Beszélgetünk magunkról, élethelyzetekről. Ajánlunk egymásnak filmet, cserélünk könyveket. Teázgatás közben szorgos kezek kézimunkáznak is, mert gazdáik "csak úgy tétlenül" nem tudnak ülni.
Közben pedig kapcsolatokat építünk ember és ember, de ami fontosabb ember és Isten között. Mert az az idő, amit Istennel töltünk, megtelik szeretettel, bizalommal, kegyelemmel, hittel. Ezekre pedig kortól függetlenül mindenkinek szüksége van.
Ha az öregséget csak emberi szempontból nézzük, akkor valóban szomorú a kép. De milyen jó, ha erre is Isten szemével tekinthetünk. A zsoltáros azt mondja, azok, akik az Úr házában vannak plántálva, azok még öregkorban is gyümölcsöznek. Ez azt jelenti, hogy az öregség nem terméketlen kora az emberi életnek. Hiszen Isten kegyelme naponként újabb áldásokkal lepheti meg az embert.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit minden csütörtökön 10.00 órakor a nagykátai református templom gyülekezeti termébe.

 

Angolklub

Az ötlet kész volt, a szándék is megvolt, nem kevés tapasztalattal is rendelkeztünk, és a végén belevágtunk… Talán így lehetne felvezetni azt a sokszor megbeszélt, és sokat átimádkozott témát, hogy miképpen induljon el egy angol nyelvű alkalom a gyülekezetben. Talán a fogadtatás bizonytalansága, a szervező(k) és résztvevők időbeosztásának átgondolása miatt nem előbb, hanem 2014. október első péntekén, de végül megtartottuk első angolklubunkat. Azóta is szárnyal az alkalom, amit kitartóan tíz fős körüli csoport látogat, és mindig kiderül, hogy lettek volna még többen is, csak a hír nem jutott el hozzájuk, hogy volt. Majd ezen is javítunk!
Gyülekezeti angolklub lévén ez is egy eszköz arra, hogy bibliai igazságokat ismerjünk meg kötetlen légkörben egy másik nyelv közvetítésével úgy, hogy közben azt a nyelvet is egyre jobban megismerjük. Az adott időpontban előre meghirdetett alkalom este hat órakor kezdődik, és olyan feladatokat veszünk elő, amelyek egy adott témához kapcsolódó szavakat ismertetnek meg velünk játékos formában. Vannak szókereső játékok, feladványok, klasszikus feladatsorok, amiket lelkesen oldanak meg a fiatalok.
Az angolklub egyik fele a nyelvi ismeretek gyarapítására összpontosít, míg a másik fele a Bibliára. Elkezdtünk egy sorozatot is A hívő élet ABC-je (The ABC of Christian living) címmel, kulcsszavakat, azok jelentését és bibliai igéket tanulunk meg. Az egyik ilyen ige ez volt: "Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért…" (Jak 5,16) Ezek már mind az életben is jól felhasználható útmutatást adnak a fiataloknak.
A feladatokat mind angol kiadványokból állítjuk össze (pl. BBC learning English honlapja) és afelé tartunk, hogy többet beszéljünk majd angolul az egy órás foglalkozáson, mint magyarul. Mindenkit szeretettel várunk! Az alkalmak pontos időpontját e-mail értesítésben és a gyülekezet facebook csoportjában közöljük.

 

Gyűrű Kúra Fiatal Házasok Köre

2013 óta működik gyülekezetünk fiatal és/vagy kisgyermekeket nevelő házaspárjainak közösségi csoportja. Nevünk sokat elárul rólunk. Együtt tanulunk Istentől és Istenről, miközben jobban megismerjük Őt és egymást. Célunk az, hogy szeretőbb házastársakká, istenfélőbb szülőkké váljunk az együtt töltött idő segítségével. A Gyűrű Kúra alkalmak kötetlenek és nagyon jó hangulatúak. A közös bibliatanulmányozást beszélgetés és ének előzi meg, aztán folytatjuk a társalgást sütemények és frissítők társaságában. Sok mindenről esik szó, a gyermekneveléstől kezdve a keresztyének társadalmi szerepvállalásáig. Nagyon szeretjük gyerekeinket, de mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy néha nélkülük, hozzánk hasonló felnőttekkel töltsünk el egy kis időt.
Fiatal házasok kisgyermek nélkül vagy gyerekekkel: gyertek el, csatlakozzatok hozzánk! Szeretettel hívunk benneteket a Gyűrű Kúra alkalmakra. Havonta találkozunk, előre meghirdetett időpontban.

 

Kisbárányképző

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan..." - ez a felirat olvasható a templomunk bejárati ajtaja felett. Én viszont egy másik igét emelnék ki, amely így hangzik: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa." (Lk 18,16)
Jézus nemcsak a felnőtteket hívogatta, tanította, hanem különös figyelmet fordított a kisgyermekekre is. Mi, akik itt Nagykátán gyerekekkel foglalkozunk, ezzel a figyelemmel és szeretettel hívogatjuk a kisebbeket és a nagyobbakat Isten gyülekezetébe. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már kiskoruktól kezdve aktív részesei legyenek a vasárnapi istentiszteleteknek.
Itt megismerkedhetnek a bibliai történetekkel, megtanulhatnak szép énekeket, aranymondásokat, imádkozhatnak együtt-egymásért, végül pedig felszabadultan játszhatnak, kézműveskedhetnek. Ezt a vasárnapi foglalkozást hívjuk mi "Kisbárányképzőnek".
Áldott legyen az Úr a sok gyermekért, akik már megtapasztalták az Ő szeretetét a mi körünkben, és reméljük, hogy eztán is egyre jobban szaporítani fogja a "báránykái" számát! Aki kedvet kapott, azt vasárnaponként 10 órától szeretettel várjuk!