Gyülekezeti csoportok

Bárka Nyugdíjasklub

Bizony múlik az idő felettünk, ha akarjuk, ha nem. Egyszer csak azt vesszük észre, hosszabb a múlt, mint a jövő. Amikor erre rádöbbenünk, sokan pánikba esünk. Mi lesz most? Mi lesz ezután?
Nem kell így lennie! Nem kell hagynunk, hogy az idő elmúljék, elfogyjon, csak "úgy" a kezünk közül. Töltsük meg tartalommal, értékekkel. Legyen ez "telő" idő!
Ezt a célt tűztük ki magunk elé, amikor megalakítottuk a gyülekezetünk nyugdíjasklubját. Felfedezni az idősödő ember értékét, lehetőségeit. Megtanulni egymásra és Másra odafigyelni, meghallgatni, elfogadni a másikat. Elfogadni, és ha kell, kérni a segítséget.
Beszélgetünk magunkról, élethelyzetekről. Ajánlunk egymásnak filmet, cserélünk könyveket. Teázgatás közben szorgos kezek kézimunkáznak is, mert gazdáik "csak úgy tétlenül" nem tudnak ülni.
Közben pedig kapcsolatokat építünk ember és ember, de ami fontosabb ember és Isten között. Mert az az idő, amit Istennel töltünk, megtelik szeretettel, bizalommal, kegyelemmel, hittel. Ezekre pedig kortól függetlenül mindenkinek szüksége van.
Ha az öregséget csak emberi szempontból nézzük, akkor valóban szomorú a kép. De milyen jó, ha erre is Isten szemével tekinthetünk. A zsoltáros azt mondja, azok, akik az Úr házában vannak plántálva, azok még öregkorban is gyümölcsöznek. Ez azt jelenti, hogy az öregség nem terméketlen kora az emberi életnek. Hiszen Isten kegyelme naponként újabb áldásokkal lepheti meg az embert.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit minden csütörtökön 10.00 órakor a nagykátai református templom gyülekezeti termébe.
 

Kisbárányképző

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan..." - ez a felirat olvasható a templomunk bejárati ajtaja felett. Én viszont egy másik igét emelnék ki, amely így hangzik: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa." (Lk 18,16)
Jézus nemcsak a felnőtteket hívogatta, tanította, hanem különös figyelmet fordított a kisgyermekekre is. Mi, akik itt Nagykátán gyerekekkel foglalkozunk, ezzel a figyelemmel és szeretettel hívogatjuk a kisebbeket és a nagyobbakat Isten gyülekezetébe. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már kiskoruktól kezdve aktív részesei legyenek a vasárnapi istentiszteleteknek.
Itt megismerkedhetnek a bibliai történetekkel, megtanulhatnak szép énekeket, aranymondásokat, imádkozhatnak együtt-egymásért, végül pedig felszabadultan játszhatnak, kézműveskedhetnek. Ezt a vasárnapi foglalkozást hívjuk mi "Kisbárányképzőnek".
Áldott legyen az Úr a sok gyermekért, akik már megtapasztalták az Ő szeretetét a mi körünkben, és reméljük, hogy eztán is egyre jobban szaporítani fogja a "báránykái" számát! Aki kedvet kapott, azt vasárnaponként 10 órától szeretettel várjuk!