Elnökség

A lelkészek szolgálatáról és jogállásáról a Magyarországi Református Egyház 2013. évi I. törvényre rendelkezik.

Minden egyházközségben a törvényben megállapított kötelességek teljesítésére a legalább 3 évi presbiteri szolgálattal rendelkező presbiterek közül gondnokot vagy gondnokokat kell választani. Több gondnok választása esetén főgondnokot kell választani. A gondnok – több gondnok – választása esetén a főgondnok a presbitérium lelkészi elnökével alkotja az egyházközség elnökségét.
Az egyházközségi főgondnok vagy gondnok a presbitériumot a lelkipásztorral együtt összehívja és a gyűlés társelnöke, a lelkésszel együtt képviseli az egyházközséget, a lelkésszel együtt aláírja a presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét és határozatait, a lelkésszel együtt kezeli az egyházközség vagyonát, ha az egyházközségnek pénztárosa van, annak működésére a lelkésszel együtt felügyel, gondoskodik az egyházközség épületeinek jó karbantartásáról, a lelkésszel együttesen gondoskodik az egyházközség költségvetésének és zárószámadásának elkészítéséről, ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény hatáskörébe utal. (A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 44-45. §)

 

Lelkész: Tihanyi Kristóf

Főgondnok: dr. Gál Jánosné