Felfedezőknek

Mi ez az egész?

Kedves Érdeklődő! Örülünk, hogy ránk találtál. Itt néhány - általunk hasznosnak és fontosnak vélt - információt olvashatsz rólunk, a hitünkről, a gyülekezetről. Szóval mi is ez az egész?

A keresztyénség életforma, nem viselkedési, gondolkodási szabályok gyűjteménye. Felismertük, hogy az az Isten, akiről a Biblia szól, ma is ugyanolyan életerős és eleven, mint párezer évvel ezelőtt. Sőt, ezt az Istent nekünk, XXI. századi embereknek is ugyanolyan létfontosságú megismerni, mint az őseinknek volt. Isten lenyűgöző, nagyszerű, fenséges, szent, tökéletes és még sorolhatnánk… csodálatos. Ő az, aki egyedül és kizárólag méltó arra, hogy imádjuk, és Ő az, aki elnyerte a szívünket magának. Ki más érdemelne hűséget, ha nem az, aki megmentett minket a nagyon is létező és borzasztó kárhozattól? Az a nagypénteki kereszthalál, majd a húsvéti feltámadás bizonyítja azt, hogy Isten mennyire szeret minket. A Szentháromság Isten az, akiről szól az istentisztelet, a gyülekezeti alkalmak, a keresztyén ember élete. Őt igyekszünk minél jobban megismerni, viszontszeretni. Ezt a református egyház keretein belül tesszük.

Miért csináljuk ezt?

Istentiszteletet, sokféle alkalmakat tartunk gyerekeknek, felnőtteknek, fiataloknak, mert mindenkinek hallania kell a jó hírt; az evangéliumot: Isten szeret és üdvösséget kínál annak, aki hisz Őbenne! Meg akarjuk Istent ismerni minél jobban és az ő parancsainak megfelelően akarunk élni. Meg akarjuk érteni a Bibliánkat még jobban.

Mit történik az istentiszteleten/gyülekezetben? Miért úgy?

Az istentisztelet a gyülekezet kiemelten fontos alkalma. Régi hagyományaink szerint tartjuk az istentiszteleteket, de igyekszünk nem kimaradni a saját korunkból sem. Az istentisztelet VIP-je maga Isten, Őmiatta vagyunk együtt. Őrá vagyunk kíváncsiak; ezért hangzik el az igehirdetés. Őt magasztaljuk azért, amilyen és amit tett; ezért énekelünk. Neki mondjuk el mindazt amitől félünk, ami foglalkoztat, amiért hálásak vagyunk; ezért imádkozunk. Lényeges rész az igehirdetés, amikor a lelkipásztor egy adott bibliai részlet alapján mondja el, amit ő maga is megértett, amit Isten üzenetként rábízott. Ezt kell hallania a gyülekezetnek, mert Isten szól az igehirdetés szavain keresztül.

Hogy öltözködjünk, ha templomba jövünk?

Leginkább kényelmesen, de nem elfelejtve, hogy hova jövünk, igazából nincs "dress code". (Télen érdemes melegebben öltözni, mert hűvösebb a templom, mintha otthon lennénk.)

Hogy kell viselkedni?

Nincs előírt viselkedési kódex. (Sőt, a lelkész is ember, vele is úgy lehet viselkedni, mint mással.) A református gyülekezetekben "Áldás, békesség"-gel köszönünk egymásnak, nem ritka az sem, ha a "Békesség Istentől" hangzik el, de a "Jó napot" is megfelelő. A lelkészt vagy tiszteletesnek, vagy lelkész úrnak szokták szólítani. A lelkész a lelki vezetője a gyülekezetnek, a gondnok a világi elnöke és vezetője.

Hogy vehetek részt az istentiszteleten?

Az ISTENTISZTELETEK menüpontban leírt rend szerint tartjuk az istentiszteleteket. Harangozással kezdődik, ez a figyelmeztető, hívogató jelzés. A templomban nyugodtan lehet bárhová ülni. Nem kell előre bejelentkezni. Van olyan gyülekezeti tagunk, aki az ajtóban várakozva köszönti a belépőket, tőle nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy hova lehet ülni, énekeskönyvet, Bibliát is ad szívesen. Nem kell amiatt izgulni, hogy mikor mi történik az istentisztelet során. A lelkész mindig elmondja, hogy mi következik a szertartásrend (liturgia) szerint, hogy mikor mit csinálunk. Egy istentisztelet nagyjából egy óra hosszúságú (kivéve az ünnepi alkalmakat, pl. keresztelő, nagyünnepek, úrvacsora).

Gyermekemet is vihetem?

Szeretettel várunk gyermekeiddel együtt! A nagykátai templomban a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentisztelet zajlik két csoportban. Célunk, hogy ezekben a közösségekben gyermekeink Isten szeretetét megtapasztalva növekedjenek hitben és bibliai ismeretben. Szeretettel várjuk a gyerekeket a koruknak megfelelő csoportba. A "babapáholyban" 2 éves korig a szülő gyermekével együtt hallgathatja és láthatja az istentiszteletet egy hangszigetelt helységben. Ha először jössz, az ajtóban a házigazda szolgálatot teljesítő személytől kérhetsz eligazítást, vagy további információt.

Más szükségletek...

A templom épületében, a földszinti folyosón találhatóak női és férfi mosdók. Ezekkel szemben van a konyha, ha szükséged van egy pohár vízre, vagy ételt melegíteni kisgyermekednek. Ezekkel kapcsolatban is kérj segítséget a házigazdáktól. Kérjük, hogy a dohányzást a templom egész területén mellőzd.

Milyen alkalmak vannak?

A gyülekezeten belül működő csoportok a GYÜLEKEZETI CSOPORTOK menüpont alatt, rendszeres alkalmaink pedig a RENDSZERES ALKALMAK menüpont alatt találhatóak.

Hogy vehetek részt azon az alkalmon, ami érdekel?

Teljesen egyszerűen: kiválasztod az alkalmat, megnézed, hogy mikor lesz és eljössz. Ha külön nem írjuk ki, akkor az adott alkalom a gyülekezeti teremben lesz (a templom mellett). Nem kell előre bejelentkezni, kezdés előtt érdemes megérkezni, hogy a többiekkel is megismerkedhess.

Mit jelent gyülekezeti tagnak vagy egyháztagnak lenni?

Gyülekezeti tag bárki lehet, aki részt vesz az istentiszteleteinken, gyülekezeti alkalmainkon rendszeresen és adományokat fizet be, vagy istentisztelet után tesz a perselybe. Egyháztag az lehet, aki az egyháztagságot kéri és kitölti a formanyomtatványt, vállalja az egyházfenntartói járulék befizetését, részt vesz az úrvacsorai közösségben (és szolgálatot is hajlandó vállalni). Ha nem református vallásúnak lett megkeresztelve, akkor elfogadjuk a keresztségét (jó, ha erről van valami igazoló irat) és bátorítjuk a felnőtt konfirmációra. Természetesen az erre vonatkozó Református Egyházi Törvényeket is figyelembe vesszük és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Vannak-e kötelezettségek?

Önként vállalt kötelezettségeink vannak; akár a közösséget, akár az anyagiakat illetően. Szerintünk a közösség nemcsak azért van, hogy adjon nekem, hanem én is azért vagyok, hogy tehetségem, lehetőségeim szerint erősítsem, színesítsem. Sokféle lehetőség vár a gyülekezeti tagokra, hogy részt vegyenek a gyülekezet életében. Ami az anyagiakat illeti, erre is igaz, hogy önként vállaljuk ezeket. Egyházfenntartói járulékot (12.000 Ft/év/fő) fizetünk be a gyülekezet kasszájába. A mi felelősségünk és kiváltságunk az egyházközség, a gyülekezet fenntartása (rezsi, lelkipásztor fizetése, nyári táborok költségei stb). A gyülekezet bevételei az istentiszteletek utáni perselypénzből, a tagok által befizetett egyházfenntartói járulékból és különböző adományokból áll össze. Nem az állam tartja fenn a gyülekezetet, és nem ő állja a lelkészi fizetést sem.

Mennyibe kerül?

Ahhoz, hogy eljöjj és részt vegyél a gyülekezet alkalmain, nem kell fizetned semmit. Adományt köszönettel elfogadunk, hiszen az egyházközség, a rendezvényeink, alkalmaink abból a pénzből működnek, amit mi befizetünk (nem pedig állami pénzből). Ha indíttatást érzel arra, hogy támogass bennünket, akkor vagy a templomi perselybe tehetsz, vagy átutalhatod az összeget az OTP Bankál vezetett 11742063-21454624 számú számlánkra, vagy támogathatod a ReFormák Alapítványt (az alapítványról részletes információt ide kattitva olvashatsz). Fontos útmutatás számunkra ez a bibliai idézet: "Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre." (2Kor 9,6-8)