Hírek, információk

Kedves Testvérem, Kedves Olvasó!

Rendkívüli évet tudhat maga mögött gyülekezetünk, és azt gondolom, ugyanezt elmondhatja magáról Európa és szűkebb környezetünk, Magyarország is. Nincs ember, aki ne tudná, tapasztalná, hogy mi zajlik most a világban. Emberek válnak földönfutóvá, keresik életüket, boldogulásukat, jövőjüket. Bizonyára mindenkiben sok érzelmet, tenni vágyást, indulatot váltanak ki az események.

A nyári szünet után elindult a Bárka

A nyári hónapokban szünetelt a Bárka Nyugdíjas Klub, szeptember 4-én azonban újra várta Dr. Gál Jánosné a régi és új tagokat, érdeklődőket. Rendhagyó módon, egy paprikás krumplis ebéden látta vendégül gondnok asszony a tagokat.

Ezután is szeretettel hívnak és várnak a klubba minden érdeklődőt. Összejöveteleiket minden csütörtökön 10.00 órai kezdettel tartják a nagykátai református templom gyülekezeti termében.

Bakondi Endrére emlékeztünk

Amikor a centenáriumi ünnepségsorozat keretében egyházközségünk több alkalommal tisztelgett korábbi lelkészeink előtt, akkor fogalmazódott meg, hogy a világi vezetők közül is kell és lehet találni olyan személyt, aki méltó az utókor hasonló megbecsülésére. Így esett a választás az egyháztagként, presbiterként, gondnokként egyaránt kiváló és példamutató Bakondi Endre emlékének felidézésére.

Centenáriumi kiállításunk a helyi médiában

Gyülekezetünk a nagykátai református fiókegyházközség megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelve, a programsorozat részeként 2015 tavaszán kiállítást rendezett a nagykátai tájházban, bemutatva múltunkat, jelenünket és jövőnket. A kiállítás megnyitójáról a Williams Tv készített riportot, melyet a Tápió+ magazinban láthattak az érdeklődők. A tudósítást itt is közre adjuk.

Először ítélte oda a presbitérium a Dr. Farkas László Emlékérmet

A nagykátai fiókegyházközség megalakulásának 100. évfordulója alkalmából, valamint a közelmúltban elhunyt Farkas László gyógyszerész úr, gyülekezetünk korábbi presbitere emlékének megőrzése érdekében a presbitérium létrehozta a Dr. Farkas László Emlékérmet. Ezt egy kerámia plakett formájában olyan személyeknek ítélheti oda a presbitérium, akik kiemelkedő szolgálatukkal segítették gyülekezetünk épülését, gyarapodását.

Hálaadó ünnepi istentisztelet

Fiókegyházközségünk megalakulásának 100. évfordulója alkalmából tartottunk hálaadó ünnepi istentiszteletet 2015. március 1-jén. Szabó István igehirdetését hallhattuk, aki a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Az ünnepi megemlékezést Takaró András a Délpesti Református Egyházmegye esperese vezette.

Megemlékezés Szabó István sírjánál

2015. február 22-én, a délelőtti istentiszteletet követően a gyülekezet tagjai közösen látogattak ki a nagykátai temetőbe, ahol Szabó István, a teljes önállóságát elnyert nagykátai gyülekezet első lelkipásztora sírjánál tartottak megemlékezést és koszorúzást. Makay László lelkipásztor és Basa László ny. tanár, helytörténész megemlékező szavai, a közösen elmondott imádságok és elénekelt zsoltárok után a gyülekezet lelkésze és gondnoka koszorút helyezett el nagytiszteletű úr sírjára. A megemlékezésen családtagjaival együtt jelen volt Szabó István leánya is.

Bogyó és Babóca - a 2014-es nyári ovis tábor emlékei

Az idei évben július 28-a és augusztus 1-je között került megrendezésre a hagyományos ovis tábor a nagykátai református templomban. A záró istentiszteletet augusztus 3-án 10.00 órakor tartottuk.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is sok vidám, nevető gyermekkel telt meg a templom. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki hozzájárult az ovis hét megrendezéséhez.

Oldalak