Kedves Testvérem, Kedves Olvasó!

Rendkívüli évet tudhat maga mögött gyülekezetünk, és azt gondolom, ugyanezt elmondhatja magáról Európa és szűkebb környezetünk, Magyarország is. Nincs ember, aki ne tudná, tapasztalná, hogy mi zajlik most a világban. Emberek válnak földönfutóvá, keresik életüket, boldogulásukat, jövőjüket. Bizonyára mindenkiben sok érzelmet, tenni vágyást, indulatot váltanak ki az események.

De arról sokszor elfeledkezünk, hogy minden esemény mögött ott van Valaki, Aki pontosan tudja minden kérdésre a választ. Kérdezted-e, kérdezed-e ma is Istent életed nagy eseményeiben és a mindennapokban? Mersz-e válasza alapján elindulni akár holnap reggel akkor is, ha nem azt mondja, amit hallani szeretnél?

Mi, a gyülekezet vezetői 2015-ben is teljes szívvel és lélekkel figyeltünk és figyelünk Istenre, arra, hogy hogyan akar használni minket az Ő szolgálatában, az Ő dicsőségére és a közösség javára.

Ezt tettük akkor is, amikor a 100 éves jubileumi rendezvénysorozatot megszerveztük. Bizony, az idén volt száz éve, hogy létrejött a nagykátai fiókegyházközség. Mozgalmas év áll mögöttünk: kiállítás, koncertek, író-olvasó találkozó, gyermektábor és még számtalan esemény igazolja vissza azt az igyekezetünket, hogy elmondjuk, megmutassuk Isten fenségét, hatalmát és végtelen szeretetét.

Az idén hagyományossá tettük minden hónap második vasárnapján a sütivasárnapot, és most már minden alkalommal a beszélgetések mellett két testvérünk is bizonyságot tesz arról, amit Isten elvégzett, megváltoztatott életükben. Beszámolnak örömökről, nehézségekről, sokszor fájdalmakról. Arról, hogy minőségében teljesen más életet élnek, és hogy csak most élnek teljes életet Jézus Krisztussal! Szeretettel hívunk, várunk mindenkit ezekre az alkalmakra éppúgy, mint a gyülekezet egyéb rendszeres alkalmaira, melyekről tájékozódhatnak a gyülekezet internetes honlapján, a www.reformak.hu címen, vagy Facebook oldalunkon.

Gyülekezeti életünk eseményeiről, a százéves jubileumi ünnepségekről, valamit Basa László ny. tanár, helytörténész kutatásairól a hamarosan megjelenő, fotókkal, személyes írásokkal gazdagított jubileumi emlékkönyvből is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Nagy örömmel számolunk be arról, hogy az idei év végén a bíróság nyilvántartásba vette alapítványunkat, a ReFormák Alapítványt, melynek munkájáról a www.alapitvany.reformak.hu oldalon található részletes ismertető.

Ebben az évben változás történt a könyvvitelben is. Évek hosszú során át látta el szolgálatként hűséggel és becsülettel ezt a feladatot Velkei Istvánné presbiter testvérünk. Megromlott egészségi állapota miatt ezt a feladatot átadta Magossné Danyi Szilviának. Itt is megtapasztaltuk Isten áldását, hiszen hosszú ideje kerestük azt, aki átvehetné ezt a munkát.

Örömmel telik meg a szívünk, mikor újra és újra számba vesszük azt a sok áldást, melyet Isten nekünk ajándékozott az idei évben. A sok feladat, program anyagilag is megterhelte közösségünket. Ennek ellenére az idei esztendőben nem változott az egyházfenntartói járulék összege, az továbbra is személyenként 10.000 forint egy évre. Ha ezt elosztjuk tizenkettővel, azaz a hónapok számával, nincs egészen ezer forint havonta. Ha csak ennyit visszaadna mindenki abból, amit Istentől kapott, nem kellene nagyon sokszor azon gondolkodnunk, hogy működőképes marad-e a gyülekezet a következő hónapokban.

Az idei év végén különösen nagy szükségünk van a közös összefogásra, hiszen a templom fűtési rendszerét tervezzük megújítani. A korábbi, kevésbé hatékony, nagy költségigényű fűtés helyett korszerű infra fűtést tervezünk, amely bár magasabb összegű beruházást igényel, a működtetése rendkívül alacsony összegű. Ez úton is kérjük a testvéreket, hogy adományaikkal, támogatásukkal járuljanak hozzá közös tervünk megvalósításához.

Szeretettel és tisztelettel köszönjük meg azon testvérek adományait, akik rendszeresen adakoznak, sokszor erőn felül is. Ez úton is támogatásra hívunk és buzdítunk minden gyülekezeti tagot. Mindennapi működésünk, céljaink, terveink megvalósítása támogatható vasárnaponként az istentiszteleteken, vagy banki átutalással. A gyülekezet számlája a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65200067-10021969 számú számla, a ReFormák Alapítvány számlája pedig az OTP Banknál vezetett 11742063-20016870 számú számla. Mindkettőre hálás szívvel várjuk és fogadjuk az adományokat.

Az év végéhez közeledve egyre inkább ráhangolódunk a karácsonyra. A naptáron kívül már az áruházak is biztatnak… És valóban, mindjárt itt van advent. Találkozzunk az adventi vasárnapokon az Európa téri rendezvényeken és az istentiszteleteken!

Mi is arra kérünk mindenkit, készítse szívét, lelkét az ünnepre. Takarítsuk ki mindazt, ami nem oda való. Díszítsük fel örömmel, szeretettel, megbocsátással, türelemmel, jó szóval. Tartsuk nyitva, hogy amikor eljön az ünnep és Jézus Krisztus meg akar minket ajándékozni, el tudjuk azt fogadni. Mert ilyen ajándékozó a mi Istenünk: amikor az Ő földi születésnapjára emlékezünk, amikor Ő az ünnepelt, akkor is mi kapunk Tőle ajándékot!

Gondold végig, testvérem, te mit adsz az Úrnak? Mit adtál neki ebben az esztendőben? Most még van idő. Készülj így az ünnepre, és ez lesz számodra és Isten számára is a legszebb karácsony.

Karácsonykor megtartjuk gyertyafényes családi áhítatunkat szentestén, december 24-én 16.00 órai kezdettel. December 25-én és 26-án 10.00 órakor, december 31-én 16.00 órakor, az új évben pedig 2016. január 3-án 10.00 órakor tartunk istentiszteleteket a nagykátai református templomban. Ünnepeljünk együtt, szeretettel várjuk!

Isten áldja meg Önt és kedves Szeretteit!

 

Nagykáta, 2015 novemberében

 

Makay László lelkipásztor és dr. Gál Jánosné gondnok