Presbitereket választottunk

Előrehaladott kora és egészségi állapota miatt Panyik Tóth Lajos és Panyik Tóth Lajosné lemondott presbiteri tisztségéről, így a megüresedett helyekre új tisztségviselőket kellett választania a gyülekezetnek. A választást 2016. május 8-án tartottuk.

A választás rendjéről egyházunk választójogi törvénye rendelkezik. Eszerint a tisztségviselőket az egyházközségi közgyűlés választja meg, melyet az egyházközség választójoggal rendelkező tagjai alkotnak. A választás az előírásoknak megfelelően, szabályszerűen zajlott, érvényes és eredményes volt. A választásra jogosultak közül 28 fő vett részt a vasárnapi istentiszteletet követő egyházközségi közgyűlésen. A szavazás során 28 szavazólap érkezett be, melyek közül 27 érvényes, 1 pedig érvénytelen volt.

A szavazatok alapján az egyházközségi közgyűlés Sándor Gábort és Molnárné dr. Pásztor Grétát presbiterré, Pintácsi Évát pótpresbiterré megválasztotta.

Ezzel egy időben megújult egyházközségünk Missziói Bizottsága is. A bizottság tagjai a gyülekezet közössége előtt tettek esküt. Az új bizottságot Burján Tamás (Nagykáta), Héjjáné Angeli Vivien (Nagykáta), Baloghné Kegyes Éva (Tápiószentmárton) és Szita Júlia (Tápióbicske) tagok alkotják.

Lajos bácsi és Klári néni áldozatos, lelkiismeretes munkáját ezúton is megköszönjük. A gyülekezet új tisztségviselőire Isten gazdag áldását kérjük, munkájukhoz erőt és jó egészséget kívánunk.