Hálaadó ünnepi istentisztelet

Fiókegyházközségünk megalakulásának 100. évfordulója alkalmából tartottunk hálaadó ünnepi istentiszteletet 2015. március 1-jén. Szabó István igehirdetését hallhattuk, aki a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Az ünnepi megemlékezést Takaró András a Délpesti Református Egyházmegye esperese vezette.

„Ha jubileumra hívnak, csak olyanra megyek el, amiben legalább két nulla van. Itt most száz esztendőt ünnepelünk. Száz éve szerveződött meg ez a kis közösség, és ez a száz esztendő sok nehézséggel, küzdelemmel, könnyel, de sok reménnyel, örömmel és hálaadással van tele. Egyszóval mondhatjuk, hogy ez már történelem.” – kezdte ünnepi igehirdetését Szabó István püspök úr. A prédikációjában beszélt a Jézusban hívő és a Jézust követő, Őt felvállaló emberről, a világ dicséretét és Isten dicséretét kereső emberről. Tragédiaként ábrázolta az elhaló, a növekedésnek nem induló hitet, és a gyülekezetek, közösségek megmaradásának, megerősödésének zálogaként mutatta be a Jézusba vetett, élő, növekedő hitet.

„Semmit nem ér a keresztyénségünk, a Jézus-hitünk, a vallásoskodásunk, ha benne Jézus helyét átveszi az világ dicsérete iránti vágyunk, az emberek általi megbecsülés utáni vágyakozásunk. Semmit sem ér, ha nem a világosságban járunk, ha nem Isten akarata szerint cselekszünk és élünk.” – hívta fel a hallgatóság figyelmét az igehirdető.

„Feladatunk életünk minden pillanatában nem magunktól szólni, hanem egyszerűen tanítványnak és követnek lenni. Nem magunktól szólni, hanem mélyen hinni, és hitben tapasztalni, hogy hogyan emel minket Isten felfelé. Nem magunktól szólni, de másokat meghívni minden nap, minden életmozdulattal az örök élet csodálatos kegyelmére az Atya akaratából, az Ő parancsolata szerint.” – zárta beszédét Szabó István.

Az istentisztelet további részében köszöntötte gyülekezetünket Vízi Zsuzsanna a szentmártonkátai református egyházközség lelkésze, Agócs Pál alpolgármester, Tóth András esperes-plébános, Czerván György államtitkár, országgyűlési képviselő. A lázári testvérgyülekezetünk tagjai nevében Képíró Gyula lelkipásztor. Levélben köszöntötte gyülekezetünket a Kecskeméti Református Egyházközség és Kanyó Sándor tápióbicskei polgármester.