Újra itt a számvetés ideje

Gyülekezetünk számára a 2015. év a 100 éves jubileum jegyében telt. Mozgalmas esztendő volt. És íme, újra itt a számvetés, a visszatekintés ideje. Ha megállunk, és sorra vesszük a 2016. év történéseit, azt tapasztaljuk, hogy Isten kegyelme és áldása az idei évben is bőségesen kiáradt ránk.

Megromlott egészségi állapotuk miatt presbiteri tisztségüktől az idei év elején megvált testvéreink, Velkei Istvánné, Nedeczki Istvánné, Panyik Tóth Lajos és Panyik Tóth Lajosné munkáját hálás szívvel köszöntük meg. Lemondásuk miatt jelentősen átalakult a presbitérium, új tagokat választottunk.

Rendszeresen megrendeztük a presbiterek, szolgálattevő munkatársak csendesnapjait, melyek során lehetőségünk nyílt még mélyebben megismerni Isten igéjét. Minden hónap második vasárnapján sütivasárnapot tartottunk, mely alkalmakon nemcsak a sütemények, hanem az együtt töltött idő, a jó beszélgetések is örömöt szereztek a gyülekezet tagjainak, és erősítették közösségünket. Ünnepeink előtt húsvéti, pünkösdi, reformáció ünnepi előkészítő áhítatokat tartottunk, melyek során három-három este fókuszálhattunk az ünnep lényegére, az isteni kegyelem és szeretet hatalmasságára. Élményekkel teli kirándulást tett Debrecenbe a Bárka Nyugdíjasklub.

Pünkösdkor többszörösen is ünnepelt gyülekezetünk. Négy felnőtt testvérünk részesült a keresztség sákramentumában, és tett konfirmációs fogadalmat. Velük együtt konfirmált két fiatal gyülekezeti tagunk is. Júniusban a gyülekezetrészek közötti kapcsolat erősítése szándékával rendeztük meg a tápióbicskei családi délutánt, a három gyülekezetrész közös beszélgetős, vetélkedős, kézműveskedéssel egybekötött programját.

Nagy népszerűségnek örvendett idén is az angolhét, melyet a brit UFM misszióval közösen szerveztünk meg. Ennek keretében a nyelvtanulás mellett tradicionális angol énekekkel, bibliai történetekkel és angol specialitásokkal is megismerkedhettek a résztvevők. Idén nyáron is megrendeztük hagyományos ovis napközis táborunkat, mely aktív kikapcsolódást biztosított a legkisebbek számára, és játékos módon vonta őket közelebb Istenhez.

Ebben az évben is működtek rendszeres alkalmaink. Minden csütörtökön bibliaórát tartottunk, szeptemberben pedig megkezdte működését a gyülekezeti imakör. A Bárka Nyugdíjasklub tagjai is heti rendszerességgel találkoztak. Az idegen nyelv iránt érdeklődők számára az angolklub alkalmai, a fiatal házaspárok részére pedig a Gyűrű Kúra összejövetelei biztosítottak alkalmat a közös együttlétre.

A sorozatos besurranó tolvajok miatt térfigyelő kamerákat szereltettünk a templomkert több pontjára, így a kerítésen belüli terület teljes mértékben, folyamatosan megfigyelhető. A presbitérium új kezdeményezése volt a gyerekpersely bevezetése, mely eredményeként november végéig több mint 20 ezer forintot adakoztak a legkisebbek. Ebből társasjátékokat és a gyerekmunkát segítő anyagokat, eszközöket vásároltunk nekik.

Anyagi lehetőségeinket tekintve nehéz esztendőt hagyunk magunk mögött. Elmondhatjuk, hogy a bevételeink nem minden esetben nyújtottak fedezetet a kiadásokra, bár a presbitérium igen szigorú, takarékos gazdálkodást folytatott. Sajnos az év során a korábbi évek csekély megtakarításából is fel kellett használnunk, de bízunk abban, hogy az év végi áldozati borítékos adományok és az egyházfenntartói járulékok befizetése korrigálja ezt a hiányos egyensúlyt. Ez úton is arra kérünk és buzdítunk mindenkit, hogy az egyházfenntartói járulékot a jövőben lehetőség szerint az év elején és derekán fizesse meg, ezzel tudjuk ugyanis biztosítani a gyülekezet évközi működését. Bár már sokszor megtettük, fontos emlékeztetni mindenkit, hogy a gyülekezet napi működéséhez (takarítás, fűtés, világítás, közüzemi költségek, stb.) semmiféle állami vagy egyházi támogatást nem kap egyházközségünk, ezeket ugyanúgy, mint otthon a háztartásban, magunknak kell finanszírozni. Ugyanakkor nagyon jó volt látni ebben az évben is azt a gyarapodást, amit Isten kegyelméből megéltünk. Jó volt megtapasztalni, hogy ha olyat terveztünk el, ami Isten szándéka szerint való, azt véghez tudtuk vinni, megadott hozzá az Úr minden szükséges feltételt.

Létszámban és lélekben is gyarapodtunk, erősödtük. Mélyültek az emberi, közösségi kapcsolatok, figyelünk egymásra. Zökkenőmentes a presbitérium, a gondnok és a lelkész kapcsolata, eredményes az egyházközség vezetőségének munkája, amit sajnos nem minden gyülekezet mondhat el magáról.

Minden szolgáló testvérünknek, és mindazoknak, akik anyagilag, imádságban, vagy egyéb más módon hordozták gyülekezetünk terheit, hálás szívvel köszönjük meg munkájukat. Isten gondoskodó kegyelméért pedig legyen Övé a hála és a dicsőség!