Nt. Faragó Dávid gyülekezetünk új lelkésze

A Délpesti Református Egyházmegye esperesének javaslatára Ft. Szabó István dunamelléki püspök Nt. Faragó Dávidot rendelte ki lelkészi szolgálatra gyülekezetünkbe, így 2017. augusztus 15-től nagytiszteletű úr lesz gyülekezetünk lelkésze. Életére, szolgálatára Isten gazdag áldását kívánjuk.

Címkék: