Lelkészétől búcsúzott a református gyülekezet

„Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az életet, igazságot és tisztességet nyer.” A Példabeszédek könyvének szavaival búcsúzott Nt. Makay Lászlótól, feleségétől Nt. Makay Erikától és gyermekeiktől Dorner Gábor, Nagykáta város polgármestere azon az ünnepi istentiszteleten, melyet augusztus 13-án délelőtt tartott a nagykátai református gyülekezet. Tizenkét esztendő után köszönt el a közösségtől és Nagykátától a lelkészcsalád. Augusztus közepén Egerbe költöznek, nagytiszteletű úr pedig a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központban intézményi lelkészként folytatja szolgálatát.

Tiszteletes úr 2005 januárjában került a nagykátai gyülekezet élére. Az elmúlt tizenkét esztendőben nemcsak az egyházközség életében töltött be aktív és építő szerepet, hanem munkájával, szolgálatával bekapcsolódott Nagykáta, Tápióbicske és Tápiószentmárton közösségi életébe is. Az ebben az időszakban szervezett kulturális és művészeti programok, rendezvények, koncertek, hangversenyek, kiállítások és nyári táborok nemcsak a református közösség tagjai, hanem a három település minden érdeklődő polgára számára nyitottak és értékadóak voltak. Nagytiszteletű úr – és rajta keresztül a református gyülekezet – aktívan bekapcsolódott a települések életébe. Ezt igazolta az ünnepi istentiszteleten elhangzott számos személyes hangvételű méltató beszéd, melyek nem közhelyekből álltak, hanem élményekkel, kapcsolatokkal, emlékekkel átitatott búcsúzó szavak voltak. Tiszteletes úr szolgálata alatt példaértékű volt a települések vezetése és a református gyülekezet közötti kapcsolat éppúgy, mint a római katolikus és evangélikus egyházközséggel való együttműködés.

Ezen kívül szolgálatának időszakában, 2015-ben ünnepelte színes és színvonalas rendezvénysorozattal megalakulásának 100. évfordulóját az egyházközség.

Az ünnepi istentiszteleten Dorner Gábor polgármester úr mellett méltató szavakkal köszönt el a lelkészcsaládtól Lugosiné Urbán Erzsébet, a Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tájház igazgatója; a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola és a nagykátai római katolikus egyházközség nevében dr. Molnár István igazgató; Szabó Ferenc, a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Nagykátai Tagintézményének vezetője; a tóalmási WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány képviseletében Kádár László és Nt. Mező István, jászberényi református lelkész, aki korábban helyettes lelkészként a templomépítés ideje alatt szolgált is a nagykátai gyülekezetben. Az egyházközség nevében dr. Gál Jánosné gondnok, Kovácsné Bakondi Ilona és Scsavniczkiné Káldi Ildikó presbiterek búcsúztak el a lelkészcsaládtól.

Ahogy Pál apostol az Korinthusiakhoz írt első levelében írja: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” Ezzel a reménységgel búcsúzik a lelkészcsaládtól a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség presbitériuma és a gyülekezet minden tagja. Odaadó, példaértékű szolgálatukat megköszönve Isten gazdag áldását kérjük további életükre és munkájukra.