Presbiterválasztás 2017.

A Magyarországi Református Egyház törvényei alapján 2017 második féléve folyamán valamennyi egyházközségben presbiterválasztást kell tartani, hiszen a jelenleg szolgáló presbitériumok megbízatása 2017. december 31-ével megszűnik. Egyházközségünkben 2017. október 29-én tartottuk a gondnok- és presbiterválasztást.

Az istentiszteletet követő választási közgyűlésen a választásra jogosultak közül 34 fő jelent meg, így a közgyűlés határozatképes volt. Valamennyi jogosult leadta szavazatát, és mindegyik szavazat érvényes és erre tekintettel a választás eredményes volt.

A közgyűlés 2018. január 1-jétől Dr. Gál Jánosnét, Baloghné Kegyes Évát, Burján Tamást, Szabó Krisztiánt, Fogarassy Erzsébetet, Molnárné Dr. Pásztor Grétát, Kovácsné Bakondi Ilonát, Sándor Gábort, Kádár Lászlót és Pintácsi Évát presbiternek megválasztotta. A gyülekezet gondnoka a továbbiakban is Dr. Gál Jánosné lesz.

A közgyűlés Scsavniczkiné Káldi Ildikót, Szűcs Józsefet, Molnár Zoltánt és Ulrich Péternét pótpresbiternek megválasztotta.

A választás eredménye 15 nap múlva emelkedik jogerőre. A megválasztott tisztségviselők munkájára Isten gazdag áldását kívánjuk.