Esküt tettek új presbitereink

2017. december 17-én, ünnepi istentisztelet keretében tettek esküt azok a presbitertestvérek, akik eddig még nem töltöttek be ilyen tisztséget. Burján Tamás és Kádár László presbiterek, valamint Molnár Zoltán és Ulrich Péterné pótpresbiterek a gyülekezet közössége előtt mondták el fogadalmukat. Az új tisztségviselőket a gyülekezet nevében dr. Gál Jánosné gondnok, a választási bizottság részéről pedig Ulrich Angéla elnök köszöntötte.

Ugyancsak az istentisztelet keretében köszöntötte a gyülekezet közössége Molnár Károlyné Margitkát, akinek a presbitérium – megköszönte több éves áldozatos presbiteri munkáját – a közösségért végzett fáradhatatlan szolgálatáért Isten iránti hálával az egyházközség örökös tiszteletbeli presbitere címet adományozta.