2018. január 14.

Igehirdetés címe: 
A szolgálóleány meséje

 

Ezért Száraj ezt mondta Abrámnak: Miattad ért engem sérelem! Magam adtam öledbe a szolgálóleányomat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr! Abrám így felelt Szárajnak: Hiszen a te szolgálóleányod, a te kezedben van: csinálj vele, amit jónak látsz! Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. .. és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálóleánya! Honnan jössz, és hová mégy? ... Azután Hágár így nevezte az Urat, aki szólt hozzá: Te vagy a látás Istene. (1Móz 16,5-6.8.13)