2018. július 29.

Igehirdetés címe: 
Hiszekegy 7.

 

"...fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján..."

Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. (ApCsel 1,11)