Presbitériumi határozatok

Az egyházközség presbitériuma által 2018. évben meghozott határozatok

 

16/2018. (II.04.) határozat:
Az egyházközség 2018. évi választói névjegyzékét a presbitérium elfogadja.

15/2018. (II.04.) határozat:
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség presbitériuma a kanonika vizitációhoz a 2017. évről készített összefoglaló jelentést elfogadja.

14/2018. (II.04.) határozat:
A presbitérium a 2018.január 28-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

13/2018. (I.28.) határozat:
Az egyházközség 2018. évben havi 4.000 forinttal támogatja Ágoston Géza Mihály missziói munkáját. Egyben kéri, hogy negyedévente rendszeresen számoljon be munkájáról a gyülekezet felé.

12/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium az istentiszteletek alkalmával kötött ülésrendet nem határoz meg, a presbiterek bármely helyre ülhetnek. Kiemelt ünnepek alkalmával a presbitérium közösen vonul be az istentiszteletre és egy csoportban, az első padokban foglal helyet.

11/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium elfogadja, hogy a padsorok az új elrendezésben maradnak.

10/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium az egyházközség selejtezési szabályzatát elfogadja.

9/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium az egyházközség leltározási szabályzatát elfogadja.

8/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a lelkészi jelentést elfogadja.

7/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség 2018. évi missziói munkatervét elfogadja.

6/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség 2018. évi költségvetését 7.651.506 forint bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

5/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség 2017. évi zárószámadását 7.350.884 forint bevételi főösszeggel, 5.435.978 forint kiadási főösszeggel és 1.914.906 forint maradvánnyal elfogadja.

4/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a 2018.január 10-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

3/2018. (I.10.) határozat: 
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség presbitériuma az egyházközség anyaegyházközséggé válását, egyben a tápióbicskei és tápiószentmártoni gyülekezetrész szórványgyülekezetté alakítását határozza el. Felkéri a lelkipásztort, hogy a döntést terjessze fel az Esperesi Hivatalhoz.

2/2018. (I.10.) határozat:
A választói névjegyzék kifüggesztésre kerül a gyülekezetben 2018. január 15-31-ig.

1/2018. (I.10.) határozat:
A presbitérium a 2017. december 7-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.