Presbitériumi határozatok

Az egyházközség presbitériuma által 2018. évben meghozott határozatok

 

21/2018. (V.16.) határozat:
A gyülekezeti csoportok (bibliaóra, imakör, nyugdíjasklub, ifjúsági klub) heti rendszeres alkalmai július és augusztus hónapban szünetelnek, szeptemberben indulnak újra. A gyülekezet ugyanakkor helyet és lehetőséget biztosít csoportos bibliaolvasásra, imádkozásra, összejövetelek szervezésére, melyek koordinálásával megbízza Molnárné dr. Pásztor Gréta presbitert.

20/2018. (V.16.) határozat:
A presbitérium megbízza Sándor Gábort és Szabó Krisztiánt a templomfűtés korszerűsítésének koordinálásával és felügyeletével.

19/2018. (V.16.) határozat:
Az egyházközség Bugjó Emma és családja anyagi megsegítésére, a templomtakarítás szolgálatáért havi rendszerességgel 15.000 Ft összegű segélyt biztosít, folyamatosan, e határozatának visszavonásáig.

18/2018. (V.16.) határozat:
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség presbitériuma kijelenti, hogy az önálló anyaegyházközséggé alakulást szem előtt tartva felelősségteljes költségvetést készített, és felelős gazdálkodást folytat, ami alapján önállósodás esetén vállalja a lelkipásztor fizetésének költségeit. Amennyiben az Esperesi Hivatal illetve az Egyházmegye elnöksége úgy dönt, hogy jóváhagyja az anyaegyházközséggé alakulást, akkor a presbitérium kötelezettséget vállal arra, hogy a lelkészi díjlevél összegét legalább havi 100.000 forintban határozza meg. Ez az összeg kiváltja az eddig kapott egyházkerületi támogatást.

17/2018. (V.16.) határozat:
A presbitérium a 2018.január 28-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

16/2018. (II.04.) határozat:
Az egyházközség 2018. évi választói névjegyzékét a presbitérium elfogadja.

15/2018. (II.04.) határozat:
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség presbitériuma a kanonika vizitációhoz a 2017. évről készített összefoglaló jelentést elfogadja.

14/2018. (II.04.) határozat:
A presbitérium a 2018.január 28-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

13/2018. (I.28.) határozat:
Az egyházközség 2018. évben havi 4.000 forinttal támogatja Ágoston Géza Mihály missziói munkáját. Egyben kéri, hogy negyedévente rendszeresen számoljon be munkájáról a gyülekezet felé.

12/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium az istentiszteletek alkalmával kötött ülésrendet nem határoz meg, a presbiterek bármely helyre ülhetnek. Kiemelt ünnepek alkalmával a presbitérium közösen vonul be az istentiszteletre és egy csoportban, az első padokban foglal helyet.

11/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium elfogadja, hogy a padsorok az új elrendezésben maradnak.

10/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium az egyházközség selejtezési szabályzatát elfogadja.

9/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium az egyházközség leltározási szabályzatát elfogadja.

8/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a lelkészi jelentést elfogadja.

7/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség 2018. évi missziói munkatervét elfogadja.

6/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség 2018. évi költségvetését 7.651.506 forint bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

5/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség 2017. évi zárószámadását 7.350.884 forint bevételi főösszeggel, 5.435.978 forint kiadási főösszeggel és 1.914.906 forint maradvánnyal elfogadja.

4/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a 2018.január 10-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

3/2018. (I.10.) határozat: 
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség presbitériuma az egyházközség anyaegyházközséggé válását, egyben a tápióbicskei és tápiószentmártoni gyülekezetrész szórványgyülekezetté alakítását határozza el. Felkéri a lelkipásztort, hogy a döntést terjessze fel az Esperesi Hivatalhoz.

2/2018. (I.10.) határozat:
A választói névjegyzék kifüggesztésre kerül a gyülekezetben 2018. január 15-31-ig.

1/2018. (I.10.) határozat:
A presbitérium a 2017. december 7-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.