Tápióbicskei istentiszteletek

A templom címe:

2764 Tápióbicske, Nagykátai út 19.

Istentisztelet:

Tápióbicskén 2020-ban kéthetente, minden páros héten tartunk istentiszteletet.

Július és augusztus hónapokban minden páros hét vasárnapján 16.00 órai kezdettel,

az év többi részében minden páros hét vasárnapján 14.00 órai kezdettel tartjuk az istentiszteletet.

Minden hónap utolsó istentisztelete úrvacsorás istentisztelet.