istentisztelet

Hálaadó ünnepi istentisztelet

Fiókegyházközségünk megalakulásának 100. évfordulója alkalmából tartottunk hálaadó ünnepi istentiszteletet 2015. március 1-jén. Szabó István igehirdetését hallhattuk, aki a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Az ünnepi megemlékezést Takaró András a Délpesti Református Egyházmegye esperese vezette.

Házassági fogadalom megújító istentisztelet

"Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az URat." (Hós 2,21-22)

2013. február 17-én a nagykátai református templomban hagyományteremtő céllal ünnepi istentiszteletet tartottunk, melyen négy házaspár újította és erősítette meg 14, 15, 22 és 35 éve kimondott házassági fogadalmát.