emlékérem

Először ítélte oda a presbitérium a Dr. Farkas László Emlékérmet

A nagykátai fiókegyházközség megalakulásának 100. évfordulója alkalmából, valamint a közelmúltban elhunyt Farkas László gyógyszerész úr, gyülekezetünk korábbi presbitere emlékének megőrzése érdekében a presbitérium létrehozta a Dr. Farkas László Emlékérmet. Ezt egy kerámia plakett formájában olyan személyeknek ítélheti oda a presbitérium, akik kiemelkedő szolgálatukkal segítették gyülekezetünk épülését, gyarapodását.