lelkész

Megemlékezés Szabó István sírjánál

2015. február 22-én, a délelőtti istentiszteletet követően a gyülekezet tagjai közösen látogattak ki a nagykátai temetőbe, ahol Szabó István, a teljes önállóságát elnyert nagykátai gyülekezet első lelkipásztora sírjánál tartottak megemlékezést és koszorúzást. Makay László lelkipásztor és Basa László ny. tanár, helytörténész megemlékező szavai, a közösen elmondott imádságok és elénekelt zsoltárok után a gyülekezet lelkésze és gondnoka koszorút helyezett el nagytiszteletű úr sírjára. A megemlékezésen családtagjaival együtt jelen volt Szabó István leánya is.