2022. június 5., pünkösdvasárnap

 

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. (ApCsel 2,37a)