2018. április 1., húsvétvasárnap

 

Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester. (Jn 20,16)