2018. június 3.

Igehirdetés címe: 
Hiszekegy 2.

 

"És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban,"

Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,13-16)