2018. június 10.

Igehirdetés címe: 
Hiszekegy 3.

 

"... aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, ..."

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14)