2018. július 15.

Igehirdetés címe: 
Hiszekegy 6.

 

"...harmadnapon feltámadt a halottak közül..."

Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. ... Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. (1Kor 15,14.26)