2018. augusztus 19.

Igehirdetés címe: 
Hiszekegy 9.

 

"... Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, ..."

Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? (ApCsel 2,12)