Meg kellett látnunk, hogy veled (is) van az Úr

Borzongással tölt el – jó értelemben az a tudat, hogy az atyák Istene, akit így is neveztek: Ábrahám Istene, Izsák Erőssége, Él Shaddai (Mindenható Isten) – az én Istenem is egyben. Ugyanaz a hit lehet az enyém, ugyanaz az Istennel állok szemben, akivel az ősatyák is szemben álltak. Csak egy pillanatra próbáljuk ezt átérezni, micsoda különös érzés!

Évezredek… mennyire mérhetetlen időnek tűnik. Jelenlegi konszenzus alapján azt mondják, Kr.e. II. évezredben élhettek ezek a nomád törzsek fejei, az ősatyák, akik nemzedékről-nemzedékre életék át őseik Istenének vezetését és gondviselését, ígéreteket hordozó kijelentését. Csak, hogy kicsit konkrétabban tudjuk kötni magunkat hozzájuk, emlegetem, hogy a Kr.e. II. évezredbeli Mezopotámia és Palesztina környékén közismert volt egy bizonyos népréteg, amibe beleillenek azok a nevek, amik az ősatyákról szóló elbeszélések tartalmaznak. A teljesség igénye nélkül egyet említek is: „Jákób” előfordul a felső-mezopotámiai Chagar-bazarból való Kr.e. XVIII. századbeli szövegen (Jakubel), mint egy hikszosz törzsfő neve, valamint egy III. Thutmozisz XV. századbeli jegyzékén mint egy palesztinai helynév, valamint más egyiptomi szövegekben is feltűnik ez a név. (mindháromhoz köthető Jákób élete) De még lehetne sorolni történelmi forrásokat, amik segítenek elképzelni és közelebb kerülni ezekhez az ősi emberekhez. Valamint ki tudja Ábrahámék és Jákóbék előtt is hány és hány emberi élet vált megszólítottá az emberi emlékezet előtti időkből, annak az Istennek a révén, akinek nevét hiába számra nem vehetem.

Évezredekben mérhető titok…, az az isteni kinyilatkoztatás, ami mentén elindult útjára az a kapcsolat a Mindenható Isten és az ember között, az a szövetség, amit semmilyen ellenség, semmilyen ideológia, semmilyen történelmi változás nem tudott eltüntetni. Az örökké változhatatlan végigkísérte azokat „akiket elhatározása szerint elhívott” Róm 8:28

És nem csak nem tudta legyőzni semmi ezt a hittapasztalatot, de be is láttatta a mindenkori ellenséggel: „Meg kellett látnunk, hogy veled van az Úr” 1Móz 26:28

Izsák, a nomád törzsfőnök, aki a valamikori Palesztina területén élt és vándorolt a környező városállamok mentén, igen meggazdagodott a kutak felfedezésével, kiásásával, Isten áldásával. Ezt a környező királyok is látták és bármilyen ellenséges indulat volt bennük, nem tudták elpusztítani Izsákot és törzsét, sőt végül megadásra kényszerültek és be kellett látniuk, hogy Isten Izsákkal van.

De ide hozom hivatkozásul még Bálák és Bálám történetét is: „Jöjj, átkozd meg a kedvemért Jákóbot, jöjj, és verd meg rontással Izráelt! Megátkozhatom-e, akit az Isten meg nem átkoz? Rontást hozhatok-e arra, akire az Úr nem bocsátott rontást? Ki számolhatja meg Jákóbot – hiszen annyian vannak, mint a porszemek – és Izráelnek csak a negyedét is? Bár úgy halnék meg, mint az igazak, és úgy érne véget az életem, akár az övék! Bálák akkor ezt mondta Bálámnak: Mit tettél velem?! Elhoztalak, hogy rontsd meg ellenségeimet, te pedig megáldottad őket!” (4Mózes 22-23. fejezet válogatott versek)

Arra akarok rámutatni, hogy ez igaz minden történelmi időszakban.

Aki valaha hitt, vagy hinni fog ebben az Istenben, arról elmondható, hogy Jákób Erőssége vele van és lesz is, ezt pedig előbb utóbb másnak is meg kell majd látnia. Mert bekapcsolódott abba a folyamatba, amin áldás van! Ha más nem is venné észre, akkor annak a láthatatlan ellenségnek, akiről a Biblia Isten ellenségeként beszél (Sátán) jelentéstartalmilag: a vádlóról, majd ő meglátja és elnémul. → Jel 12:10

Kedves Olvasó! Ma te is megszólíthatod az atyák Istenét, aki a történelem egy későbbi időpontjában megmutatta Jézus Krisztus által, hogy számodra is elérhető az Ő szövetsége. Mert Isten akarata ez volt kezdettől fogva. Szeretett „fia” által, Jézus Krisztusban megnyitotta a kapukat mindenki előtt, hogy beletartozhasson abba a népbe, amit vezérel az igaz ösvényen, hogy végül célhoz érjen, hogy betérjen az ígéret földjére, arra a helyre, amit Isten készített el az őt szeretőknek. "De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában" Mt 8:11

Vajon tudod-e hogy milyen ősi nemzedékek hitnének vagy a jelen korban képviselője?

Téged is különös érzés fog el az a tudat, hogy amikor Istent megszólítod, azt az Istent szólítod meg akit Ábrahám, vagy Jákób?

Nem csodálatos, hogy ez az örökké változhatatlan Isten, téged is kiválasztott?

Tudod-e, hogy kinek köszönheted azt, hogy te is Isten szövetséges népéhez tartozhatsz? 

Olvassuk, hallgassuk a bibliai történeteket, az ehhez kapcsolódó olvasmányokat, mert ezek révén jobban megértjük, kik vagyunk és mit képviselünk.

 

El Shaddai, El Shaddai

Refr.:
El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai,
Eltelnek évezredek és Te nem változol meg.
El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai,
Rólad szól a szív és száj, El Shaddai.

1.
Te alkottad az eget, napot, földet, vizeket.
Ábrahám fiainak Te jelöltél ki utat.
Szóltál, feltámadt a szél, ott a Veres tengernél,
S néped száraz lábbal kelt át.
Refr…

2.
A pusztában vezettél, megbékélést üzentél.
Kenyereddel tápláltál, sasszárnyakon hordoztál.
Mi nem értettük szavad, elvétettük az utat,
De Te mégis elértél, és Tiednek neveztél.
Refr...

Szeretettel:
Tihanyi Kristóf
lelkész