2016. október 30.

Igehirdetés címe: 
Azután

 

A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Ámen. (Róm 15,33)
Köszöntsétek egymást szent csókkal! Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. (Róm 16,16)
A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! (Róm 16,20)
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint – ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére –, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen. (Róm 16,24-27)